41 Gò Cát, Phường Phú Hữu, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh

We’re open Monday – Friday, 8 a.m. – 7:30 p.m. EST

Câu hỏi thường gặp

  • GIA HUNG TIEN CO.,LTD
  • 41/5 Go Cat Street, Phu Huu Ward, District 9, HCM city, Vietnam
  • Tel: (+84).02836367879 Cell: +84903916271
  • Email: giahungtien1@gmail.com
  • Mã số thuế: 0314 178 361
  • Tài khoản: Ngân hàng Vietcombank-CN Gia Định, TP. HCM
  • Số tài khoản: 088.100.0460904

Gửi e-email liên hệ