Offshore Cable NEK TS 606

Cáp được sản xuất tại Hàn Quốc, có đầy đủ chứng chỉ CO, CQ.