Cáp dữ liệu-Data cables

Cáp cho intrinsically safe.

Kết cấu:

– dây dẫn bằng đồng mịn
– lõi cách điện PVC
– lõi xoắn thành cặp
– cặp xoắn trong lớp
– lõi được tô màu theo DIN 47100
– gói phim
– bện màn hình của dây đồng đóng hộp
– màu của vỏ màu xanh, RAL 5015