Marine Cable

Các loại cáp nguồn, cáp tín  hiệu, cáp điều khiển cho các cấp điện áp 0.6/1Kv, 250V. Cáp nhiều lõi, với những công dụng đa dạng trong ngành công nghiệp.