Cáp tàu bè, hàng hải

Cáp CuSn/EPR/CS/SW4.

Cáp chống cháy, halogen-free. Tăng cường khả năng kháng dầu.

Ứng dụng: Lắp đặt cố định cho các thiết bị đo đạc, liên lạc, điều khiển và báo động ở cả khu vực EX- và an toàn. Được thiết kế cho các ứng dụng ngoài khơi.