OPTICAL TRANSMISSION SYSTEMS

Cáp sợi quang và hệ thống truyền dữ liệu với sợi quang polmer (POF), sợi bọc polymer và sợi thủy tinh quang học (GOF) đơn và đa mode