Rubber Insulated Cable

Cáp chuyên dụng vỏ mềm, áp dụng cho các nhu cầu sử dụng và tiêu chuẩn đa dạng